Јавне набавке

ЈАВНА НАБАВКА 12/18
Услуге на одржавању путева и улица

ЈАВНА НАБАВКА МАЛЕ ВРЕДНОСТИ
24.07.2018

Конкурсна документација ОВДЕ 24.07.2018. године
Позив за подношење понуда ОВДЕ 24.07.2018. године
Oдлука о додели уговора ОВДЕ 07.08.2018. године
Oбавештење о закљученом уговору за Партију 1. ОВДЕ 20.08.2018. године
Oбавештење о закљученом уговору за Партију 2. ОВДЕ 20.08.2018. године