Јавне набавке

ЈАВНА НАБАВКА 17/18
Набавка вибро пресованих бетонских плоча


ЈАВНА НАБАВКА ВЕЛИКЕ ВРЕДНОСТИ
12.09.2018

Конкурсна документација ОВДЕ 12.09.2018. године
Позив за подношење понуда ОВДЕ 12.09.2018. године
Одлука о додели уговора ОВДЕ 25.10.2018. године
Oбавештење о закљученом уговору ОВДЕ 05.11.2018. године