Јавне набавке

ЈАВНА НАБАВКА 5/17
Чишћење излетишта

ЈАВНА НАБАВКА МАЛЕ ВРЕДНОСТИ
18.05.2017

Конкурсна Документација за јавну набавку 5/2017 од 18.5.2017 ОВДЕ
Позив за подношење понуде ОВДЕ
Одлука о додели уговора ОВДЕ 31.05.2017. године
Обавештње о додели уговора ОВДЕ 12.06.2017. године