Јавне набавке

ЈАВНА НАБАВКА 2/19
Услуге на одржавању зелених површина


ЈАВНА НАБАВКА ВЕЛИКЕ ВРЕДНОСТИ
12.02.2019

Конкурсна документација ОВДЕ 12.02.2019. године
Позив за подношење понуда ОВДЕ 12.02.2019. године
Одлука о додели уговора ОВДЕ 21.03.2019. године
Обавештење о закљученом уговору ОВДЕ 03.04.2019. године