Јавне набавке

ЈАВНА НАБАВКА 09/19
Набавка материјала за паркове

ЈАВНА НАБАВКА МАЛЕ ВРЕДНОСТИ
03.05.2019

Набавка материјала за паркове

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА ОВДЕ 03.05.2019. године
Позив за подношење понуда ОВДЕ 03.05.2019. године
Измењена конкурсна документација ОВДЕ 03.05.2019. године
Одлука о додели уговора ОВДЕ 15.05.2019. године
Обавештење о закључењу уговора Партија 1 ОВДЕ 07.06.2019. године
Обавештење о закључењу уловора Партија 2 ОВДЕ 10.06.2019. године
Обавештење о закључењу уговора Партија 3 ОВДЕ 10.06.2019. године
Обаввештење о закључењу уговора Партија 4 ОВДЕ 07.06.2019. године
Обавештење о закљученом уговору Партија 5 ОВДЕ 07.06.2019. године
Обавештење о закљученом уговору Партија 6 ОВДЕ 07.06.2019. године