Јавне набавке

ЈАВНА НАБАВКА 16/19
Набавка камених агрегата

ЈАВНА НАБАВКА МАЛЕ ВРЕДНОСТИ
27.11.2019

Позив за подношење понуде ОВДЕ 27.11.2019. године
Конкурсна документација ОВДЕ 27.11.2019. године
Одлука о додели уговора ОВДЕ 09.12.2019. године
Обавештење о закљученом уговору ОВДЕ 18.12.2019. године