Јавне набавке

ЈАВНА НАБАВКА 6/20
Камени агрегати

ЈАВНА НАБАВКА МАЛЕ ВРЕДНОСТИ
12.06.2020

Конкурсна документација ОВДЕ 12.06.2020. године
Позив за подношење понуда ОВДЕ 12.06.2020. године
Одлука о додели уговора ОВДЕ 26.06.2020. године
Обавештење о закљученом уговору ОВДЕ 07.07.2020. године