1. ПРАВИЛНИК О УНУТРАШЊЕМ РЕДУ И ЧУВАРСКОЈ СЛУЖБИ СПОМЕНИКА ПРИРОДЕ- „РИПАЉКА“
2. ОБАВЕШТЕЊЕ О СТАВЉАЊУ НА ЈАВНИ УВИД ПРЕДЛОГА ПЛАНА УПРАВЉАЊА СПОМЕНИКОМ ПРИРОДЕ „РИПАЉКА“ ЗА ПЕРИОД 2021-2030 год.
3. ПРЕДЛОГ ПЛАНА УПРАВЉАЊА ЗАШТИЋЕНИМ ПОДРУЧЈЕМ СПОМЕНИК ПРИРОДЕ „РИПАЉКА“ ЗА ПЕРИОД 2021-2030 год.
4. ОБАВЕШТЕЊЕ О ОДРЖАВАЊУ ЈАВНЕ СЕДНИЦЕ КОМИСИЈЕ ЗА ЈАВНИ УВИД ПРЕДЛОГА ПЛАНА УПРАВЉАЊА СПОМЕНИКОМ ПРИРОДЕ „РИПАЉКА“ ЗА ПЕРИОД 2021-2030 год.