ПРОФИЛ НАРУЧИОЦА


Пун назив наручиоца: Јавно предузеће "Зеленило-Сокобања" Сокобања

Адреса: Војислава Илића 2, 18230 Сокобања

Врста наручиоца: Јавни наручилац

Облик својине: Државна својина

Облик организовања: Јавно предузеће

Категорија: Jавна предузећа-локална самоуправа

Држава: СРБИЈА

Општина: СОКОБАЊА

Место: Сокобања

ПИБ: 109750670

Матични број: 21235423

Шифра делатности: 8130

Делатност: Услуге уређења и одржавања околине

Контакт oсоба: Бојан Тодосијевић

Број телефона: 018/833-068

Факс: 018/833-078

Интернет страница: www.jpzelenilo.rs

E-mail: zelenilosokobanja@gmail.com