Архива набавки


Јавна набавкаЈАВНА НАБАВКАДатум
Јавна набавка 10/20 Индустријска со за посипање путева
ЈАВНА НАБАВКА МАЛЕ ВРЕДНОСТИ
31.08.2020
Јавна набавка 9/20 Камион кипер
ЈАВНА НАБАВКА МАЛЕ ВРЕДНОСТИ
31.07.2020
Јавна набавка 8/20 Сервисирање возила
ЈАВНА НАБАВКА МАЛЕ ВРЕДНОСТИ
17.07.2020
Јавна набавка 7/20 Материјал за паркове
ЈАВНА НАБАВКА МАЛЕ ВРЕДНОСТИ
27.06.2020
Јавна набавка 6/20 Камени агрегати
ЈАВНА НАБАВКА МАЛЕ ВРЕДНОСТИ
12.06.2020
Јавна набавка 5/20 Материјал за јавну расвету
ЈАВНА НАБАВКА МАЛЕ ВРЕДНОСТИ
29.05.2020
Јавна набавка 4/20 Цемент
ЈАВНА НАБАВКА МАЛЕ ВРЕДНОСТИ
28.04.2020
Јавна набавка 3/20 Асфалт
ЈАВНА НАБАВКА МАЛЕ ВРЕДНОСТИ
21.03.2020
Јавна набавка 2/20 Одржавање зелених површина
ЈАВНА НАБАВКА ВЕЛИКЕ ВРЕДНОСТИ
28.02.2020
Јавна набавка 1/20 Одржавање путева и улица
ЈАВНА НАБАВКА ВЕЛИКЕ ВРЕДНОСТИ
27.02.2020
Јавна набавка 18/19 Набавка путничког теренског возила
ЈАВНА НАБАВКА МАЛЕ ВРЕДНОСТИ
16.12.2019
Јавна набавка 17/19 Услуге ручног чишћења снега
ЈАВНА НАБАВКА МАЛЕ ВРЕДНОСТИ
13.12.2019
Јавна набавка 16/19 Набавка камених агрегата
ЈАВНА НАБАВКА МАЛЕ ВРЕДНОСТИ
27.11.2019
Јавна набавка 15/19 Набавка садница лишћара
ЈАВНА НАБАВКА МАЛЕ ВРЕДНОСТИ
18.11.2019
Јавна набавка 14/19 Набавка погонског горива
ЈАВНА НАБАВКА ВЕЛИКЕ ВРЕДНОСТИ
13.11.2019
Јавна набавка 13/19 Набавка бетонске галантерије
ЈАВНА НАБАВКА МАЛЕ ВРЕДНОСТИ
08.11.2019
Јавна набавка 12/19 Индустријска со за посипање путева
ЈАВНА НАБАВКА МАЛЕ ВРЕДНОСТИ
03.10.2019
Јавна набавка 11/19 Услуге на одржавању путева и улица
ЈАВНА НАБАВКА ВЕЛИКЕ ВРЕДНОСТИ
21.06.2019
Јавна набавка 10/19 Набавка опреме за фонтане
ЈАВНА НАБАВКА МАЛЕ ВРЕДНОСТИ
24.05.2019
Јавна набавка 09/19 Набавка материјала за паркове
ЈАВНА НАБАВКА МАЛЕ ВРЕДНОСТИ
03.05.2019
Јавна набавка 08/19 Набавка путарског возила ,, Кипер"
ЈАВНА НАБАВКА МАЛЕ ВРЕДНОСТИ
16.04.2019
Јавна набавка 07/19 Набавка путарског возила ,,Кипер"
ЈАВНА НАБАВКА МАЛЕ ВРЕДНОСТИ
28.03.2019
Јавна набавка 6/19 Набавка шљунковитих материјала
ЈАВНА НАБАВКА МАЛЕ ВРЕДНОСТИ
19.03.2019
Јавна набавка 5/19 Набавка трактора
ЈАВНА НАБАВКА МАЛЕ ВРЕДНОСТИ
14.03.2019
Јавна набавка 4/19 Набавка асфалта
ЈАВНА НАБАВКА МАЛЕ ВРЕДНОСТИ
21.02.2019
Јавна набавка 3/19 Набавка камених агрегата
ЈАВНА НАБАВКА МАЛЕ ВРЕДНОСТИ
20.02.2019
Јавна набавка 2/19 Услуге на одржавању зелених површина
ЈАВНА НАБАВКА ВЕЛИКЕ ВРЕДНОСТИ
12.02.2019
Јавна набавка 1/19 Набавка погонског горива
ЈАВНА НАБАВКА ВЕЛИКЕ ВРЕДНОСТИ
24.01.2019
Јавна набавка 23/18 Услуге дежурства на зеленим површинама и зимској служби
ЈАВНА НАБАВКА МАЛЕ ВРЕДНОСТИ
14.12.2018
Јавна набавка 22/18 Индустријска со за посипање путева
ЈАВНА НАБАВКА МАЛЕ ВРЕДНОСТИ
22.11.2018
Јавна набавка 21/18 Набавка тракторских дасака за снег
ЈАВНА НАБАВКА МАЛЕ ВРЕДНОСТИ
31.10.2018
Јавна набавка 20/18 Набавка бензина, дизел горива и ТНГ
ЈАВНА НАБАВКА ВЕЛИКЕ ВРЕДНОСТИ
10.10.2018
Јавна набавка 19/18 Набавка путничког аутомобила
ЈАВНА НАБАВКА МАЛЕ ВРЕДНОСТИ
19.09.2018
Јавна набавка 18/18 Набавка ивичњака
ЈАВНА НАБАВКА МАЛЕ ВРЕДНОСТИ
14.09.2018
Јавна набавка 17/18 Набавка вибро пресованих бетонских плоча
ЈАВНА НАБАВКА ВЕЛИКЕ ВРЕДНОСТИ
12.09.2018
Јавна набавка 16/18 Остали материјал за превозна средства
ЈАВНА НАБАВКА МАЛЕ ВРЕДНОСТИ
10.09.2018
Јавна набавка 15/18 Набавка опреме за зимску службу
ЈАВНА НАБАВКА МАЛЕ ВРЕДНОСТИ
06.09.2018
Јавна набавка 14/18 Индустријска со за посипање путева
ЈАВНА НАБАВКА МАЛЕ ВРЕДНОСТИ
04.09.2018
Јавна набавка 13/18 Хидромониторинг реке Градашнице у заштићеном подручју СП ,, Рипаљка"
ЈАВНА НАБАВКА МАЛЕ ВРЕДНОСТИ
03.09.2018
Јавна набавка 12/18 Услуге на одржавању путева и улица
ЈАВНА НАБАВКА МАЛЕ ВРЕДНОСТИ
24.07.2018
Јавна набавка 11/18 Услуге на одржавању путева и улица
ЈАВНА НАБАВКА МАЛЕ ВРЕДНОСТИ
28.06.2018
Јавна набавка 10/18 Набавка цвећа
ЈАВНА НАБАВКА МАЛЕ ВРЕДНОСТИ
11.05.2018
Јавна набавка 9/18 НАБАВКА ШЉУНКА, ЦЕМЕНТА И ПЕСКА
ЈАВНА НАБАВКА МАЛЕ ВРЕДНОСТИ
04.05.2018
Јавна набавка 8/18 Набавка бетонске галантерије
ЈАВНА НАБАВКА МАЛЕ ВРЕДНОСТИ
13.04.2018
Јавна набавка 7/18 Набавка мермерних плоча и гредица
ЈАВНА НАБАВКА МАЛЕ ВРЕДНОСТИ
03.04.2018
Јавна набавка 6/18 Набавка дробљеног камена
ЈАВНА НАБАВКА МАЛЕ ВРЕДНОСТИ
27.03.2018
Јавна набавка 5/18 НАБАВКА РИЗЛЕ
ЈАВНА НАБАВКА МАЛЕ ВРЕДНОСТИ
20.03.2018
Јавна набавка 4/18 Набавка асфалта
ЈАВНА НАБАВКА МАЛЕ ВРЕДНОСТИ
16.03.2018
Јавна набавка 3/18 Услуге на одржавању зелених површина
ЈАВНА НАБАВКА ВЕЛИКЕ ВРЕДНОСТИ
02.02.2018
Јавна набавка 1/18 Набавка бензина, дизел горива и ТНГ
ЈАВНА НАБАВКА МАЛЕ ВРЕДНОСТИ
12.01.2018
Јавна набавка 2/18 НАБАВКА ПОЛОВНОГ КАМИОНА
ЈАВНА НАБАВКА МАЛЕ ВРЕДНОСТИ
12.01.2018
Јавна набавка 16/17 ЈАВНА НАБАВКА–РАОНИКА ЗА ЧИШЋЕЊЕ СНЕГА ЗА КОМБИНОВАНУ МАШИНУVINIERI 8.23Е
ЈАВНА НАБАВКА ВЕЛИКЕ ВРЕДНОСТИ
06.12.2017
Јавна набавка 15/17 Набавка половног камиона,Раониказа снег са носачем раоника и инсталацијоми половним вученим посипачем соли
ЈАВНА НАБАВКА ВЕЛИКЕ ВРЕДНОСТИ
28.11.2017
Јавна набавка 14/17 Закуп грађевинске механизације
ЈАВНА НАБАВКА МАЛЕ ВРЕДНОСТИ
24.11.2017
Јавна набавка 13/17 ОСТАЛИ МАТЕРИЈАЛ ЗА ПРЕВОЗНА СРЕДСТВА
ЈАВНА НАБАВКА МАЛЕ ВРЕДНОСТИ
27.10.2017
Јавна набавка 12/17 НАБАВКА РИЗЛЕ
ЈАВНА НАБАВКА МАЛЕ ВРЕДНОСТИ
18.10.2017
Јавна набавка 11/17 Индустријска со за посипање путева
ЈАВНА НАБАВКА МАЛЕ ВРЕДНОСТИ
16.10.2017
Јавна набавка 10/17 Одржавање зелених површина у граду
ЈАВНА НАБАВКА МАЛЕ ВРЕДНОСТИ
27.09.2017
Јавна набавка 9/17 Набавка цвећа за зимску садњу
ЈАВНА НАБАВКА МАЛЕ ВРЕДНОСТИ
13.09.2017
Јавна набавка 8/17 Набавка армирано бетонских цеви
ЈАВНА НАБАВКА МАЛЕ ВРЕДНОСТИ
05.09.2017
Јавна набавка 7/17 КОМБИНОВАНА РАДНАМАШИНА ПУТЕМ ФИНАНСИЈСКОГ ЛИЗИНГА НА 60 МЕСЕЦИ
ЈАВНА НАБАВКА ВЕЛИКЕ ВРЕДНОСТИ
16.06.2017
Јавна набавка 6/17 Летње одржавање путева и улица
ЈАВНА НАБАВКА МАЛЕ ВРЕДНОСТИ
19.05.2017
Јавна набавка 5/17 Чишћење излетишта
ЈАВНА НАБАВКА МАЛЕ ВРЕДНОСТИ
18.05.2017
Јавна набавка 4/17 Набавка дробљеног камена
ЈАВНА НАБАВКА МАЛЕ ВРЕДНОСТИ
12.05.2017
Јавна набавка 3/17 Набавка асфалта
ЈАВНА НАБАВКА МАЛЕ ВРЕДНОСТИ
27.04.2017
Јавна набавка 2/17 Кошење траве и крчење шибља
ЈАВНА НАБАВКА МАЛЕ ВРЕДНОСТИ
17.03.2017
Јавна набавка 1/17 Набавка бензина, дизел горива и ТНГ
ЈАВНА НАБАВКА МАЛЕ ВРЕДНОСТИ
09.03.2017