Документа

1. Правилник о ближем уређивању поступка јавне набавке, Јануар 2017.

2. Правилник о изменама и допунама Правилника о ближем уређивању поступка јавне набавке

3. Правилник о ближем уређивању поступака набавки, Новембар 2020.

4. Правилник о изменама и допунама Правилника о ближем уређивању поступка јавне набавке, Октобар 2021.