Планови јавних набавки

План Јавних набавки за 2017. годину.
Измена плана јавних набавки за 2017. годину.         01. Јун 2017. године.
Измена плана јавних набавки за 2017. годину.         15. Новембар 2017. године.
План јавних набавки за 2018. годину.                        10. Јануар 2018. године.
Измена плана jавних набавки за 2018. годину.         13. Фебруар 2018. године
Измена плана јавних набавки за 2018. годину          01. Јун 2018. године
Измена плана јавних набавки за 2018. годину          05. Септембар 2018. године
Измена плана јавних набавки за 2018. годину          25. Септембар 2018. године
Измена плана јавних набавки за 2018. годину          29. Октобар 2018. године
План јавних набавки за 2019. годину.                        21. Јануар 2019. године.
План јавних набавки за 2019. годину. - 1. измена     27. Фебруар 2019. године.
План јавних набавки за 2019. годину. - 2. измена     07. Новембар 2019. године.
План јавних набавки за 2019. годину. - 3. измена     15. Новембар 2019. године.
План јавних набавки за 2019. годину. - 4. измена     11. Децембар 2019. године.
План јавних набавки за 2020. годину.                        14. Фебруар 2020. године.
План јавних набавки за 2020. годину. - 1. измена     11. Јун 2020. године.
План јавних набавки за 2020. годину. - 2. измена     24. Јун 2020. године.
План јавних набавки за 2020. годину. - 3. измена     10. Децембар 2020. године.
План јавних набавки за 2021. годину.                         02. Фебруар 2021. године.
План набавки за 2021. год. на које се закон не примењује 02. Фебруар 2021. године.