План јавних набавки за 2021. год.

1. План јавних набавки за 2021. годину.

2. План јавних набавки за 2021. годину. - 1. измена

3. План јавних набавки за 2021. годину. - 2. измена

 

План јавних набавки за 2021. год. на које се Закон не примењује:

1. План набавки за 2021. год. на које се Закон не примењује

2. План набавки за 2021. год. на које се Закон не примењује - 1. измена

3. План набавки за 2021. год. на које се Закон не примењује - 2. измена